Nursel TOKGÖZ
Nursel TOKGÖZ
Yazarın Makaleleri
Medyada Mülkiyet İlişkileri Ve Medyanın Mülkiyet Yapısının Medya İçeriklerine Etkisi
  Medya içeriğinin gerek tematik, gerekse biçimsel özelliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olan editoryal kadro, operasyonel kontrolün esas öznesi olarak konumlanır. Tahsisatla ilgili olan kontrol ise daha genel bir düzeyde işler. Bir bütün...
Neoliberalizm Sürecinde Medya -4
20.Yüzyılda medya sektörünün endüstriyel olarak yükselişi ve ekonomik yapı içerisinde önemli bir konuma gelmesi, iletişim ekonomisine yakından bakmayı zorunlu hale getirmiştir. Medya alanında üretimin nasıl gerçekleşeceği ve ürünlerin...
Demokratik Bir Toplumda Basın Özgürlüğü
İletişimin tabii gelişim seyri içinde, gerek iletişimin şekli ve içeriği gerekse kullanılan araçlardan hareket etmek suretiyle birçok özgürlük ve hak kavramı ortaya atılmıştır. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yazma özgürlüğü,...
Kara Geceden, Huzurlu Bir Yarına; 15 Temmuz
Kahramanlık destanını kendi eliyle tarihe yazan bir milletin öyküsü bu.  15 Temmuz'u bizler bir darbe girişimi olarak yazamayız tarihe. Bu kadar yalın değil. Bu bir darbe girişiminden de öte. Bu bir milletin azizliğinin en büyük kanıtı....
Neoliberalizm Sürecinde Medya
Türkiye`de 1980`den sonra uygulanan neoliberal politikalar sonucunda medya sektöründe sahiplik yapısı  büyük ölçüde değişmiştir. 1990`larda radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekelinin sona ermesinin ardından, büyük  holdingler...
Medya ve Toplum İlişkisi
Modern toplumlarda medyanın giderek daha önemli bir yer edinmekte olduğu tartışılmaz kabul edilmektedir. Kitle iletişim araçları günümüzde toplumsal denetimin sağlanmasında olduğu gibi, toplumsal değişmenin de başlıca araçlarından olan...
Demokratik Bir Toplumda Basın Özgürlüğü
İletişimin tabii gelişim seyri içinde, gerek iletişimin şekli ve içeriği gerekse kullanılan araçlardan hareket etmek suretiyle birçok özgürlük ve hak kavramı ortaya atılmıştır. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yazma özgürlüğü,...
Kara Geceden, Huzurlu Bir Yarına Yolculuk; 15 Temmuz
Kahramanlık destanını kendi eliyle tarihe yazan bir milletin öyküsü bu.                 15 Temmuz'u bizler bir darbe girişimi olarak yazamayız tarihe. Bu kadar yalın...
Bir Umut, Bir Dua; Ramazan...
Ayların Sultanı Ramazan nihayet geldi. Nefislere tutturulan orucun ruha şifa olması için, Ramazan'ı ona yakışır şekilde geçirmek bizlere bir kez daha sunulmuş eşsiz bir nimet. İçerisinde gizli lütufların olduğu, her nefsin kendine az...
Yaşanan Sorun ve Sıkıntılara Rağmen Ayakta Kalmaya Çalışabilmek
Toplumun olmazsa olmazı, dördüncü güç olarak nitelendirilen Medya...             Medya bir toplumun haber alma, bilgilendirilme, eğlendirme, eğitme gibi önemli görevlerini üstlenmiş bir yapı...
Baharı Müjdeler Mi Bütün Çiçekler
Bazen çevremizde olanlara fazlaca anlamlar yükleriz. Yorar, fazlaca yer kaplar, düşündürür ve sürükler bizi kendimizden uzaklaştırarak hiç uğramamız gereken yerlere. İnsandan insana değişir mi bilmem ama bunun için bir araştırma yapılabilir....

banner156

banner155