Rüstem BUDAK
Rüstem BUDAK
Yazarın Makaleleri
Şehirlerin Karakterleri
Her şehrin bir karakteri vardır. Bu karakterin tanımlanması kişiye, kuruma ve topluma göre değişir. Bir şekilde şehitlik etmek nasip olan şehirlerin karakterlerini tanımlamaya çalıştım. Bazı şehirlerin karakterleri…   Mekke- Taşın...
Referandum Krizinin Gösterdikleri
Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetiminin yapmış olduğu referandum vesilesiyle görüşlerimi şu maddelerle paylaşmak istiyorum. 1- Bizler kimlik tanımlarken öncelikle İslam'ı temel almalıyız. İslam kimliği tüm tanımlamaların üstündedir....
İşadamı- Esnaf- Patron- Tüccar- Çiftçi Ahlakı
Ekonomi dünyasının aktörleri olan İşadamı- Esnaf- Patron- Tüccar- Çiftçi ahlakına ilişkin hem içerden hem de dışarıdan çok büyük eleştiriler geliyor. Her geçen gün bozulan İşadamı- Esnaf- Patron- Tüccar- Çiftçi ahlakının bozulması...
Anlam ve Sevgi
Hikmet'in kaynağı ne Doğu'dur, ne Batı. Ne Hint'tir, ne Mısır'dır. Ne Amerika'dır, ne Rusya'dır. Hikmet'in kaynağı insan tecrübesidir. İnsanın tecrübesi nerede ve hangi ulusa ait olursa olsun insan için Hikmet'i...
Mülkü Yığanlar
İnsanlık Tarihinin Devirleri: 1- Peygamberler Devri: Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar... 2- İmparatorluklar(Krallar- Hanlar- Padişahlar) Devri: Hz. Muhammed'ten Fransız Devrimine kadar... 3- Demokratik Ulus Devletler- Toplumlar Devri:...
Öğrencilerin Gözleri
Öğrencilerin; Meraklı meraklı bakan gözleri var! Yeni bir dünyayı keşfetmenin heyecanını taşıyan gözleri var! Uykusuz gecelerden geriye kalarak bakan gözleri var! Umudunu yarına taşımaya and içen gözleri var! Yeni bir bilgi ile bilinç...
Kurban Ettiklerimiz ve Kurban Olduklarımız
Kurban; Kulluğun ve teslimiyetin, adamışlığın ve adanmışlığın, var olmuşluğun ve var etmişliğin, sevgi ve korku ile mecz olunmuşluğun, itaat ve isyanın sınırdaşlığının, imanını yenilemenin, hatırlamanın ve hatırlatmanın, arınmanın...
Pop İslam
Mesaj! Allahın; Mesajını almak Mesajını vermek Mesajını değiştirmek Mesajını güzel kılmak Mesajını okumak Mesajını kim veriyor Mesajını kim gönderiyor Mesajını silmek Mesajını inkar etmek insani var oluşumuza yön verecektir. ***...
Söz'ün Değeri
Sözün değeri, insanın değeri ile orantılıdır. İnsan değer kazandıkça, sözü de değerli olur. Söze değer katmak için; akla, kalbe, amele, duyguya, inanca, düşünceye, varlığa değer katmalıdır. Sözler, insanın en değerli varlıklarıdır....