Fatma GEÇİCİ
Fatma GEÇİCİ
Yazarın Makaleleri
Selam Olsun, Bize Kendimizi Hatırlatanlara
Selam olsun,  üç kıtaya ferman dinleten bir milletin yeniden dirilişine katkı sunanlara. Selam olsun, olgun bir medeniyetin toy medeniyetlere karşı eşsiz farkını gösterenlere. Selam olsun, kalbinde imanla teslimiyetin en güzelini sergileyen...
Medeni Hayatın Unsuru; Camiler
Resulullah  (sas) ‘ınİslamı tebliğ ettiği bir seferde Ebu Cehil  'ben Müslüman olursam bu köle ve yoksullarla aynı safta mı namaz kılacağım?” diye sorar. Efendimizden 'evet” cevabını alınca derki 'O halde niye...
Şaşkın Fânîlere
Gününü gün etmenin peşinde koşan insanoğlu o kadar derin bir uykudadır ki kendisine yaklaşan ölüm bile onu uyandırmaya yetmez. Oysa şarkıda dendiği gibi 'dünyada ölümden başkası yalan” dır.            ...
Buridan’ın Kararsız Eşeği
Eskiden insanların davranışlarının yanlışlığını anlatmak için hayvanlar hikâye edilirmiş. Mesela bir hükümdarın veya otoritenin yaptığıyanlış ya da halk arasında ahlaksız sayılabilecek bir davranış doğrudan bilgi verilerek anlatılmazmış....
Kuş Ölür, Sen Uçuşu Hatırla
İranlıKadın şair FüruğFerruhzad'ın şiirinin bir dizesidir.'Kuş ölür, sen uçuşu hatırla”. Bu cümle bana insanın cismiyle değil ruhuyla insan olduğunu hatırlatır. Garip bir mahlûktur insan! Cismani olarak hayvana benzer ancak...
Kötülüğün Aşikârlığı
Kötülüğün bir kanser uru gibi hızlıca yayıldığı zamanımızda ciddi bir yanılgı içeresindeyiz.O da; kötülüğün ortaya çıkarılarak, gösterilerek, yayılarak önlenebilmesidir. Bu fikrin ne kadar yanlış olduğunu sonuçları itibarı...
Zamanlama Hatası
İnsan genelde bir şey öğrendiğinde bunu başkalarına da anlatma isteği duyar. Kendisinde fikir veya davranış değişikliğine sebep olan şeylerin diğerlerinde de aynı etkiyi yapacağını düşünerek benzer sonucu bekler ancak çoğu zaman hüsrana...
Suriyesiz Misafirlerimiz
Hitler döneminden bu yana dünyanın en büyük savaş göçünü yaşıyoruz. Komşumuz Suriye'de bütün dünyanın gözü önünde yaşanan dram ülkemize büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yıllardır milletimiz onların hayatlarını idame...
Kurbandan Kalan
Resulullah (s.a.s) kurban kestikleri bir gün Hz. Aişe'ye sorar: 'Kurbandan bize ne kaldı ya Aişe? O da; ‘bir kürek kemiğinden başka bir şey kalmadı ey Allah'ın resulü' der. Bunun üzerine Efendimiz: Desene bir kürek kemiği...
Bilinç
SâdiŞirazî 'Gülistan” adlı eserinde şöyle bir hikâye anlatır; Padişahın biri daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış bir köleyle deniz yolcuğuna çıkar. Köle korkudan tir tir titriyordur. Etrafındakiler köleyi yatıştırmak için...
Cemaat İnsan İçin Her Daim Rahmettir
Cemaat olmak birlikte hareket etmek demektir. Cemaat deyince aklımıza ilk olarak birlikte namaz kılmak gelir. Ayrıntılı izaha gerek yok, aynı hedefe yönelmiş insanların bir nizam doğrultusunda aynı davranışları göstermesinin oluşturduğu...
Anadolu İslam Geleneği Mayasının Tuttuğu Tarihtir, 15 Temmuz
15 Temmuz; yedi düvelin birleşerek içimizdeki hainlere yaptırdığı darbe girişimine necipmilletimizin tarihe geçen bir direnişle cevap verdiği tarihtir. Bu direnişte millet olarak bizi şaşırtan durumlardan biri de haytalık ve sorumsuzluklarını...
Eşcinsellik Sapkınlıktır
Modern Batı dünyası(!) nın son yirmi yıldır hararetle toplumlara yaymaya uğraştığı eşcinsellik ülkemizde de meyvelerini vermeye başladı. Biz Müslümanlar kendi kendimizi yönetebilme hakkını elde etmeye çalışırken geldiğimiz noktada...
Yalandan Korkmadıkça Isırılacağız
Eskilerden bir sözdür 'yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar”. Bazı zamanlarda eski insanlara olan rağbetim ve özlemim bir büyüğümün başka bir nasihatini hatırlatıyor bana; Derdi ki; ' Geçmiş zamanlara karşı içinizde bir...
İçimizdeki Sefihler Yüzünden Bizleri Helak Eder misin?
İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak eder misin? (Araf, 7/155) Etme yarabbi! Hz Musa gibi sana yalvarıyoruz. İçimizde Müslümanlara karşı merhametsiz, kâfirlere ise şefkatli bir güruh türedi. Senin dininin izzetini ve insana kazandıracağı...
Yaz Kuran Kursları
Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin her yerinde çocuklar, gençler ve yetişkinlerin din eğitimini karşılamak için camilerde ve Kuran kurslarına açtığı Yaz Kuran kursları 17 Haziran Pazartesi günü başlıyor.  Bütün bir...
Leyle-İ Kadir Duası
Ey, bütün kullarına karşı merhametli, onlara her türlü rızık ve iyilikler ihsan eden Rabbim! Ey, dünyada verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimetler veren, ahiret hayatında sadece müminlere ihsan ve ikram edeceğini vadeden...
Ramazannâme
Ecdadımız İslamiyeti kabul ettikten sonra, dinin vecibelerine sıkı sıkıya bağlanmış,  kabiliyet ve özellikleriyle İslam kültürüne büyük katkıda bulunmuştur. Bunlardan biri de 'ramazan-nâme”  yada 'ramazanîyye”...
Üstün Bir Hayat Mı İstediniz?
Yaşam tüm insanlar için bir üstünlük yarışından ibarettir aslında… Bir değer yarışıdır. Aynı şartlarda ve imkânlara sahip olmadığımızkişilerin hayatına bakarak onların bize olan üstünlüklerini yakalamaya ve hatta onları geçmek...
Şehitlerimize Şahitlik Edelim
Seccadesinin başından kalkarken garip bir ağırlık hissetti. Sabahtan beri içi içine, ruhu bedenine sığmıyordu zaten.Gündüz birara evden çıkmış, biraz hava alırım düşüncesiyle konu komşuya uğramıştı. İçinde bir boşluk vardı ve...
Kaplarımız Rahmetle Dolsun
Sûfîlerin hadis diye kullandıkları muhtemelen kelamı kibar olan bir söz vardır. 'Her kap içinde ne varsa dışarıya onu sızdırır” Kap, yani bildiğimiz küp. Eskiden sıvı şeylerin saklandığı malzeme. Topraktan yapıldığı için...
Sükut İle Berat Edelim
'Önce söz vardı” diye başlarlar dünyanın yaratılışına dair fikir yürütenlerin felsefecilerin bir kısmı.  'Hayır önce suküt yaratıldı” derler diğerleri. Aslında iki grup da haksız değildir, herkes kendi mizacından...
En Büyük Derdimiz; Nefsimiz
Allah resulü İslam coğrafyasının Hicaz bölgesini aştığı ve Müslümanların dünya nimetleriyle tanıştığı zamanda onları bekleyen tehlikeye karşı şöyle uyarmıştı; ' Ey müminler! Mücahid (Allah yolunda cihad eden) Yüce Allaha...
İyiliğin Sıradan Hali
Bu çağda yaşamanın insanı tiksindirdiği konulardan biri de iyiliği önemsememek, takdir etmemek, sıradanmış gibi muamele etmektir. Dikkat edelim;  olağandışı, enteresan gördüğümüz ve ilgimizi çeken, başkasının da bilmesini istediğimiz...

banner202

banner199