Ramazan Kayan
Ramazan Kayan
Yazarın Makaleleri
Araftakiler
Önce bir fıkra… İki samimi arkadaş kafa kafaya vermiş muhabbet ediyorlar. .. Bunlardan biri soğanı çok sevmesi ile meşhur… Diğeri de dostunun bu özelliğini bildiği için onu soğan sınavına tabi tutuyor… Bir gün soğanı çok seven arkadaşına...
Araftakiler
Önce bir fıkra… İki samimi arkadaş kafa kafaya vermiş muhabbet ediyorlar. .. Bunlardan biri soğanı çok sevmesi ile meşhur… Diğeri de dostunun bu özelliğini bildiği için onu soğan sınavına tabi tutuyor… Bir gün soğanı çok seven arkadaşına...
Sokak Sınavımız
Bizim öykümüz sokakta, okul önlerinde başladı… Kamusal alan bize yasaktı… Zamanın ruhunu sokakta yakaladık, direniş felsefesini sokakta öğrendik… Biz sokağa doğduk… Sokakta olduk… Şimdi neden sokaksız kaldık; sorgulamamız gerekiyor…...
Araftakiler
Önce bir fıkra… İki samimi arkadaş kafa kafaya vermiş muhabbet ediyorlar. .. Bunlardan biri soğanı çok sevmesi ile meşhur… Diğeri de dostunun bu özelliğini bildiği için onu soğan sınavına tabi tutuyor… Bir gün soğanı çok seven arkadaşına...
Katledilen İnsanlığımız
Yaşadığımız şu yaşlı dünyada insan nüfusu artmaya devam ederken, beri yandan insanlığın nasıl bir yozlaşmaya ve yok oluşa maruz kaldığı gün gibi aşikar… Herkesin malumu insan çok, insanlık yok… İnsan bireyselleştikçe, bencilleştikçe,...
İbrahimî Duruş
Mekke'deyiz… Al-i İbrahim'e (İbrahim ailesi) misafiriz… Mekke-i Mükerreme'nin her tarafında İbrahimî simgeler, semboller bizi karşılıyor… Her gün salli-bariklerle onlarca defa selamladığımız İbrahim (as)'in makamındayız…...
Ufuk Açmak, Umud Olmak
24-28 Kasım tarihleri arasında bir grup güzel ve özel dostla birlikte, İyilikder' in öncülüğünde Afrika yollarındayız… Kamerun ve Çad'da 'süt keçisi dağıtım” projesine katılacağız… Bu sefer benim için sıradan bir...
Uydum İmama
Geçen hafta Diyanet'in gençlik yönergesini İstanbul Müftüsü kamuoyu ile paylaştı: 'Diyanet her imama on genç zimmetledi. Her görevlimiz on genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak.” Bu haber beni yıllar öncesine taşıdı…...
Estetize Edilen Günahlar
İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah'ın iradesine ve emrine tabi...
Estetize Edilen Günahlar
İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah'ın iradesine ve emrine tabi...
Estetize Edilen Günahlar
İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah'ın iradesine ve emrine tabi...
Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları
Müminler Allah'a imanda karar kıldıktan sonra hayatı O'ndan kaçırmaları mümkün değildir… Çünkü iman kuru bir iddia ve boş bir temenni anlamına gelmiyor… İman ciddi bir iddiadır. Her iddiada olduğu gibi iman iddiası da ispat...
Yazık, İnsan Yalnız
Yaşadığımız modern yaşam bireyi yalnızlığa özendiriyor… Yalnızlık estetize ediliyor… Modern yaşam felsefesi geleneği dışlıyor… Mahalleyi baskıcı buluyor… Gerçi mahalle kaldı mı ki diyebilirsiniz… Cemaati küçümsüyor… Ailenin...
Hayat Paylaşmaktır
İnsan hırslıdır, hırçındır… Tabii ki insanın ne olduğunu, insanı yaratan en iyi bilir… 'Doğrusu insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır.” (Mearic, 19) İnsanın doğasında dünyalık tutkular, bitmez arzular vardır… Bu durum...
Ümmetin Kasveti (4K)
İslam Dünyası olarak maruz kaldığımız esaret ve sefaleti, sömürü ve sürgünü sorgulamak sorumluluğu altındayız… 'Yüzyıllık fetret niçin bitmiyor? Ümmetin makus talihi neden değişmiyor? Atalet, acziyet, aşağılanma içeren bu...
Uydum Kalabalığa
Kuşkusuz insan sosyal bir varlıktır… İnsanın sosyal sınavı zorlu bir süreçtir… İnsan, insan cinsi ile sınanır… İçinde bulunduğu toplumla sınanır… Haliyle insan insanın imtihanıdır… Müminlerin, içinde bulundukları sosyal çevre...
Ümmetin Kasveti (4K)
İslam Dünyası olarak maruz kaldığımız esaret ve sefaleti, sömürü ve sürgünü sorgulamak sorumluluğu altındayız… 'Yüzyıllık fetret niçin bitmiyor? Ümmetin makus talihi neden değişmiyor? Atalet, acziyet, aşağılanma içeren bu...
Bireyselleşme ya da Buharlaşma
Modern zamanların iktidar günlerinde iki şey daha keşfettik: Bir, bireyselleşme… İki, bencilleşme… Aslında bu iki durum tüm dünyanın sorunu… Ve bu süreçte biz Müslümanlar fena halde dönüşüyoruz… Özensiz bireyselleşme, beraberlik...
Özgün Eğitim
Eğitim, tüm zamanların en sancılı, sıkıntılı sorunu… Tüm dinler, ideolojiler, sistemler, medeniyetler, kültürler, devletler, toplumlar 'Nasıl bir eğitim?” sorusuna sürekli cevap aramak zorunda kalmışlardır…  Gerçekten Allah'ın...
Nebevî Yakarış
O (sav) kendini şöyle tanımlıyordu: 'Ya Resulullah, biraz kendinizden bahseder misiniz?” denildiğinde şöyle buyuruyordu: 'Ben İbrahim (as)'in duası, İsa (as)'nın müjdesiyim.” Gerçekten o bir dua idi… Dua, onun yaşam...
Bilgi Değil İlgi
İslam davetçilerine yönelik yerinde bir tespitle yazıya başlamak istiyorum: 'Esas vaaz, dudaklarımızdan dökülen değil, hayatımızda görülendir.” Yani 'Sözün yolu uzun, örnekliğin yolu kısadır.” Evet, inanıyoruz... Elimizden...
Kur’an: Umut Kitabı
İnsanî duyguların en hassası ‘umut'tur… Hayata anlam katan temel unsurun ‘umut' olduğunu bilenler mücadele azmini her zeminde sürdürebilirler… Umut bir eylem ruhu… Bir mücadele azmi… Yaşam sevinci… Direnme gücü… Hayata...
Haram Lokma
'İnsan, yediğinden ibarettir.” sözünün kime ait olduğunu bilmesem de yerinde bir tespit olduğuna kuşku yok… Bugün sağlıklı, bilinçli beslenme algımız neyi kapsıyor? GDO'lu gıdalara karşı olan duyarlılığımızın yüzde...
İç Dünyamıza Sirayet Eden Tehditler
Modern zamanların batıl beşeri ideolojileri miadını doldururken; post-modern zamanlarda yerlerini farklı ideolojilere terk etmeye başladı... Komünizm, sosyalizm, kapitalizm, faşizm beşeriyete pahalıya mal oldu… İlahi olana sırtını dönen...