Ramazan Kayan
Ramazan Kayan
Yazarın Makaleleri
Estetize Edilen Günahlar
İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah'ın iradesine ve emrine tabi...
Estetize Edilen Günahlar
İnancımıza göre insan yaratılışı ile masum, muhterem ve mükerremdir… Yeryüzünün halifesi, yaratılmışların efendisi, hakkın temsilcisi, batılın gidericisidir… Bu durum, insanoğlu arzularını Allah'ın iradesine ve emrine tabi...
Kulluğun Kuralları ve Piyasa Koşulları
Müminler Allah'a imanda karar kıldıktan sonra hayatı O'ndan kaçırmaları mümkün değildir… Çünkü iman kuru bir iddia ve boş bir temenni anlamına gelmiyor… İman ciddi bir iddiadır. Her iddiada olduğu gibi iman iddiası da ispat...
Yazık, İnsan Yalnız
Yaşadığımız modern yaşam bireyi yalnızlığa özendiriyor… Yalnızlık estetize ediliyor… Modern yaşam felsefesi geleneği dışlıyor… Mahalleyi baskıcı buluyor… Gerçi mahalle kaldı mı ki diyebilirsiniz… Cemaati küçümsüyor… Ailenin...
Hayat Paylaşmaktır
İnsan hırslıdır, hırçındır… Tabii ki insanın ne olduğunu, insanı yaratan en iyi bilir… 'Doğrusu insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır.” (Mearic, 19) İnsanın doğasında dünyalık tutkular, bitmez arzular vardır… Bu durum...
Ümmetin Kasveti (4K)
İslam Dünyası olarak maruz kaldığımız esaret ve sefaleti, sömürü ve sürgünü sorgulamak sorumluluğu altındayız… 'Yüzyıllık fetret niçin bitmiyor? Ümmetin makus talihi neden değişmiyor? Atalet, acziyet, aşağılanma içeren bu...
Uydum Kalabalığa
Kuşkusuz insan sosyal bir varlıktır… İnsanın sosyal sınavı zorlu bir süreçtir… İnsan, insan cinsi ile sınanır… İçinde bulunduğu toplumla sınanır… Haliyle insan insanın imtihanıdır… Müminlerin, içinde bulundukları sosyal çevre...
Ümmetin Kasveti (4K)
İslam Dünyası olarak maruz kaldığımız esaret ve sefaleti, sömürü ve sürgünü sorgulamak sorumluluğu altındayız… 'Yüzyıllık fetret niçin bitmiyor? Ümmetin makus talihi neden değişmiyor? Atalet, acziyet, aşağılanma içeren bu...
Bireyselleşme ya da Buharlaşma
Modern zamanların iktidar günlerinde iki şey daha keşfettik: Bir, bireyselleşme… İki, bencilleşme… Aslında bu iki durum tüm dünyanın sorunu… Ve bu süreçte biz Müslümanlar fena halde dönüşüyoruz… Özensiz bireyselleşme, beraberlik...
Özgün Eğitim
Eğitim, tüm zamanların en sancılı, sıkıntılı sorunu… Tüm dinler, ideolojiler, sistemler, medeniyetler, kültürler, devletler, toplumlar 'Nasıl bir eğitim?” sorusuna sürekli cevap aramak zorunda kalmışlardır…  Gerçekten Allah'ın...
Nebevî Yakarış
O (sav) kendini şöyle tanımlıyordu: 'Ya Resulullah, biraz kendinizden bahseder misiniz?” denildiğinde şöyle buyuruyordu: 'Ben İbrahim (as)'in duası, İsa (as)'nın müjdesiyim.” Gerçekten o bir dua idi… Dua, onun yaşam...
Bilgi Değil İlgi
İslam davetçilerine yönelik yerinde bir tespitle yazıya başlamak istiyorum: 'Esas vaaz, dudaklarımızdan dökülen değil, hayatımızda görülendir.” Yani 'Sözün yolu uzun, örnekliğin yolu kısadır.” Evet, inanıyoruz... Elimizden...
Kur’an: Umut Kitabı
İnsanî duyguların en hassası ‘umut'tur… Hayata anlam katan temel unsurun ‘umut' olduğunu bilenler mücadele azmini her zeminde sürdürebilirler… Umut bir eylem ruhu… Bir mücadele azmi… Yaşam sevinci… Direnme gücü… Hayata...
Haram Lokma
'İnsan, yediğinden ibarettir.” sözünün kime ait olduğunu bilmesem de yerinde bir tespit olduğuna kuşku yok… Bugün sağlıklı, bilinçli beslenme algımız neyi kapsıyor? GDO'lu gıdalara karşı olan duyarlılığımızın yüzde...
İç Dünyamıza Sirayet Eden Tehditler
Modern zamanların batıl beşeri ideolojileri miadını doldururken; post-modern zamanlarda yerlerini farklı ideolojilere terk etmeye başladı... Komünizm, sosyalizm, kapitalizm, faşizm beşeriyete pahalıya mal oldu… İlahi olana sırtını dönen...
İç Sekülerleşme
İnsanoğlu dünyada durduğu yere göre değer kazanır… Dünyayı doğru okuyanlar hayata değer kattı ve İlahi ölçekte değer kazandılar… Dünyaya dalanlar ise duyarsız ve değersiz hayatın girdabında yok olmaya yüz tuttular… Bu bakımdan...
İbrahimî Duruş
Mekke'deyiz… Al-i İbrahim'e (İbrahim ailesi) misafiriz… Mekke-i Mükerreme'nin her tarafında İbrahimî simgeler, semboller bizi karşılıyor… Her gün salli-bariklerle onlarca defa selamladığımız İbrahim (as)'in makamındayız…...
İlahi Şart
Arafat'ta irfan iklimindeyiz… Maşeri kalabalıkla adeta mahşeri yaşıyoruz… Arafat mektebinde arifleşmek derdindeyiz… Vakfe vukufiyet ve vakfolmakla meşgulüz… Yani duruş, biliş ve adanış arayışındayız… Henüz kurban kesmedik,...
Hastane Koridoru
Hastanedeyim… Biricik annem ameliyatta… Biz beklemedeyiz… En içli dualarımızı Rabbimize arz ediyoruz… İnsan acziyetini bu durumlarda daha iyi idrak ediyor… Çaresizliğimiz bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor… Duanın, zikrin, istiğfarın,...
Yeni İdeolojiler
Modern zamanların batıl beşeri ideolojileri miadını doldururken; post-modern zamanlarda yerlerini farklı ideolojilere terk etmeye başladı… Komünizm, sosyalizm, kapitalizm, faşizm beşeriyete pahalıya mal oldu… İlahi olana sırtını dönen...
‘Kaçış Nereye?’
Uzak Doğu ülkelerinden Japonya`da Richter ölçeğine göre 9.0 şiddetindeki deprem ve akabinde gerçekleşen tsunami ile asrın yeni bir felaketine tanıklık ettik… Tsunami`nin yaraları henüz sarılmadan nükleer santrallerdeki radyasyon sızıntısı...
Sıfıra Sıfır
Kişisel ve toplumsal mücadelelerde zaman zaman durum değerlendirmeleri kaçınılmaz olur. Özellikle kriz ve kırılma dönemlerini izleyen günler bu anlamda çok önemlidir. Yeniden çıkış ve sıçrama arayışları genelde sancılı ve sorunlu geçer....
Hesap Dönümü
Allah'ın hesaba katılmadığı hiçbir işte hayır yoktur. Bireysel ve toplumsal kurtuluşun ilk adımı bu sarsıcı gerçeğin farkında olmaktır… Akıp-giden zaman dilimi bizi nasıl bir akıbete sürüklüyor? Zamana ne yükledik? Hayata ne...
Bize Düşen
Bosna direnişinin en sıkıntılı günleri, 1992-95 yılları… Sırp zulmü ayyuka çıkmış… Kitlesel katliamlar, acımasız bir soykırım gerçekleşiyor… Bilge Kral Aliya ve askerleri soylu bir direnişi çok zor şartlarda sürdürüyorlar…...