Mehmet ALPTEKİN
Mehmet ALPTEKİN
Yazarın Makaleleri
İhlas - 1
Vitaminini, gıdasını almamış bir vücut, önemsiz bir hastalıkla hemen mikroba yenik düşebilir ve bir daha kendisine gelmesi zor olabilir. Bunun gibi  imanını salih amellerle zikir ve itaatlerle, kemale erdirmeyen, güçlendirip kuvvetlendirmeyen...
Müslümanın Şahsiyeti - 12
Her hafta birkaç madde altında işlediğimiz Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 42) Müslüman İffetlidir, Dilenmez Gerçek Müslüman iffetlidir, gönlü toktur. Dilenmez, zorda kalsa sabreder,...
Müslümanın Şahsiyeti - 11
Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 36) Müslüman Her Durumda Adaleti Gözetir Şuurlu ve akıllı Müslüman hükmünde âdildir, zulmetmez ve haktan ayrılmaz. Şartlar ne olursa olsun, adaleti...
Müslümanın Şahsiyeti - 10
Her hafta birkaç madde altında işlediğimiz Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 31) Müslüman Cenazede Bulunur Takva ehli ve şuurlu Müslüman Rasûlullah'ın (s.a.) emrine uyarak cenazelerde...
Müslümanın Şahsiyeti - 9
Her hafta birkaç madde altında işlediğimiz Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 27) İyiliği Emreder, Kötülüğü Nehyeder Bunu yaparken akıllı, dikkatli, temkinli, insa­na nasıl yaklaşılacağını...
Müslümanın Şahsiyeti - 8
Her hafta birkaç madde altında işlediğimiz Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 24) Müslüman İnsanlara Fayda Teminine ve Onlardan Zararı Defetmeye Çalışır : İslâm terbiyesiyle yetişmiş...
Müslümanın Şahsiyeti - 7
Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 20) Kötü Zandan Çekinir Gerçek Müslümanın sıfatlarından biri de insanlara kötü zanda bulunmamasıdır. Çünkü o, şu ayetle amel eder: Ey inananlar!...
Müslümanın Şahsiyeti (6)
Her hafta birkaç madde altında işlediğimiz Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz: 15) Haksız Yere Kimseye Fasık veya Kâfir Demez Dilini küfür ve kötü sözlerden koruyan Müslüman, başkalarının...
Müslümanın Şahsiyeti - 4
Müslüman'ın Şahsiyeti başlıklı yazı dizimize bu hafta da kaldığımız yerden devam edelim inşallah:   9) Müslüman Hayâlıdır : Gerçek Müslüman, haya hususunda en güzel örneği teşkil eden Rasulullah'a (s.a.v.) uyar. Büyük...
Müslümanın Şahsiyeti - 3
Müslümanın şahsiyetlerinden; 1- Sadıktır (doğrudur), 2- Hile Etmez, Aldatmaz ve İhanet Etmez, 3- Hased Etmez, 4) Müslüman Nasihat Eder, 5) Müslüman Sözünü Yerine Getirir, 6) Müslüman Güzel Ahlâk Sahibidir başlıklarını geçtiğimiz haftalarda...
Müslümanın Şahsiyeti - 2
Geçtiğimiz hafta Müslüman'ın şahsiyeti konusunu işlemiştik ve bu hususu maddeler halinde izah etmeye çalışmıştık. Bu özelliklerden; 1- Sadık (doğru) olmasını, 2- Hile Etmeyeceğini, Aldatmayacağını ve İhanet Etmeyeceğini, 3- Hased...
Müslümanın Şahsiyeti - 1
Birkaç hafta sizlerle paylaşmak istediğim konu; mutasavvıfların da Kur'ân ve sünnetten ihtisas alanı olarak seçtikleri ve titizlikle üzerinde durdukları Müslüman şahsiyetin bünyesinde barındırması gerektiği bazı ahlaki erdemleri,...
Mü’minler Cennette…
Nefsini tezkiye eden, zikir ve ibadetlerle ruhunu yücelten takva sahipleri, ilahi bir ikram olarak peygamberlerin mucizelerine yakın bazı ilham ve zuhuratta bulundukları sahabe neslinden beri nakledile gelmiştir. Kur'ân ve sünnet dilinde bunlara...
İnsan
İnsanoğlu yaratılışı itibariyle esrarengiz bir terkibe sahiptir. Dolayısıyla onu anlamada birçok ayaklar kaymış ve birçok görüşler onu doğru şekilde tespitte rotasını kaybetmiştir. İnsan kendini bulamadığı için yani kendini tanıyamadığı...
Allah’ın ve Kullarının Birbirleri Üzerindeki Hakları
Buhari ve Müslim'in tespit ettikleri bir haberde Allah Resulü bir gün Muaz'a (r.a.) hitaben:                                                                                             ...
Kainat Neden Yaratıldı
   Kendi irademizle gelmediğimiz ancak bizi yaratanın iradesiyle getirildiğimiz şu dünya evinde etrafımıza baktığımızda uçsuz bucaksız evreni karşımızda bulduk. Başları döndüren, akılları hayrete sevk eden esrarengiz bir âlem!...
Kabir Azabı - 1
 Bazı İslami çevrelerde kabir azabının olmadığı dedikodusu yaygınlık kazanmış gibidir. Bu sakat görüşlerini de, kıyamet günü insanlar hesaba çekilip suçlar, günahlar tespit edilmeden berzah âleminde(kabir hayatında)henüz beklemede...
Hayatın Anahtarı "Tevhid" - 3
Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre; Allah'ın dinine yardım eden sünneti ihya, bid'atleri imha eden bir grup kıyamete kadar her zaman ve her yerde bulunacaktır.” Ümmetimden bir taife Hakk'a yardımcı olmaya devam...
Hayatın Anahtarı "Tevhid" - 1
  Hayatı büyük bir saraya, bir gökdelene benzetirsek, hayatın birer parçası olan eğitim, hukuk, ticaret, ekonomi, siyaset, idare, hükümet, aile, toplum, adalet, mahkeme, okul, kışla, ziraat, hazine, maliye, fabrika, üniversite, bakanlık,...
Kâinatın Yaratılış Nedeni
   Kendi irademizle gelmediğimiz ancak bizi yaratanın iradesiyle getirildiğimiz şu dünya evinde etrafımıza baktığımızda uçsuz bucaksız evreni karşımızda bulduk. Başları döndüren, akılları hayrete sevk eden esrarengiz bir âlem!...
Büyük Günahlar İmanı Eksiltir, Yok Etmez
 Bir müslümanın şirk ve küfür gerektirecek bir sözü sarf etmedikçe bununla ilintili olarak küfrü gerektiren bir davranışı sergilemedikçe işleyeceği herhangi bir günahın onu İslam'ın dışına atmayacağı bir hakikattir. Bu...
İman Kavramı-2
Hucurat9 ayeti: 'Eğer müminlerden iki taife bir birleriyle harbederse aralarını düzeltin…” Müslümanların birbirleriyle savaşması gibi büyük bir günaha tevessül edenleri Allah(c.c) mü'min diye nitelendiriyor. Bu ve ben­zeri ayetler...
İman Kavramı-1
Kavramlar, sözlük ve terim anlamları yönünden farklı içerikli olmakla birlikte bazı kavramlar da zamanla anlam erozyonuna uğrayarak ilk kaynağında kullanıldıkları anlamdan uzaklaşmaktadır. Anlam erozyonuna uğrayan dini bir kavram, erozyon...
Tevhid Akidesi Bir İlimdir
İlimsiz hiçbir eylem, hiçbir hareket ve hiçbir iş, istenilen sonuca, amaçlanan hedefe götüremez. İlim, dünya ve ahretin nuru, süruru ve huzurudur.  Korkusuz, üzüntüsüz Allah'ın velilerinden olabilmek için,  Sahih bir iman +...

banner202

banner199