Mehmet ALPTEKİN
Mehmet ALPTEKİN
Yazarın Makaleleri
Tevhidin Önemi
Buhari ve Müslim'in tespit ettikleri bir haberde Allah Resulü bir gün Muaz'a (r.a.) hitaben:                                                                                             ...
FIKIH 4
İslam'ın sabiteeri, yani hiçbir zaman değişime uğramayan akaid, ibadet, ahlak, helal-haramlar, cezai müeyyideler gibi zaruri haller vuku bulmadıkça kıyamete kadar değişmeyen hükümler olduğu gibi, belirli bir zamana sebep ve illete bağlı...
Fıkıh 3
Daha önce Fıkıh ile ilgili yazımızda zamanın, sebep ve hikmetin değişimiyle fıkhi konuların hükümlerinin değişeceğinden söz etmiştik. Şimdi konuyla ilgili bazı deliller serdedelim: a)Kuranla müellefe-i kulübe Hz. Ömer'in, İslâm'ın...
AKİDE ( TEVHİD):2
        Tevhid Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı birlemek demektir. Yani ikileme, üçleme, dörtlemenin zıddıdır. Dini anlamı ise Yüce Allah'ı zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz, ortaksız, benzersiz...
Fıkhın Önemi - 2
İbadetlerden hedeflenen ilk gaye, rububiyyetin ubûdiyyet üzerinde hakkı olduğunu yani Rabb'in kulları üzerinde kendisine ibadet edilme hakkı olduğunu hatırlatmaktır. Bundan dolayı İslamî meselelerimizi özellikle İslamî Şeâir (namaz,...
Fıkhın Önemi - 1
Fıkıh Arapça bir kelimedir. Bir şeyi, bir konuyu, bir mesajı iyice kavramak, idrak etmek, derinliğine anlamak, inceliklerine vakıf olmaktır. Fıkıh kavramı, Selef-i salihin döneminde ifade ettiği anlamından daha başka bazı kavramlar gibi bilahare...
TEVHİD
 Ebu Hureyre (r.a.):Peygamber(s.a.v) den rivayet eder; 'İnsanlar ‘La İlahe İllallah' değinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince artık benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar, ancak hakkı müstesna...
Bismihi Teâlâ
Yazı yazmanın, konuşmanın ecri olduğu kadar günahı da vardır. Bir mütefekkir, ' Yerlere bomba koyacağınıza kelimeler koyun” diyor. Demek istiyor ki, kelimelerin, gerek hayırda gerekse şerde etkisi bombaların etkisinden daha büyüktür....

banner202

banner199