Hulusi Alptekin
Hulusi Alptekin
Yazarın Makaleleri
Huzur İslam’da, Müslümanlar Huzursuz!
Geçtiğimiz hafta 'Gerçek huzurun İslam'da” olduğunu yazmıştık, gerçek Müslüman gerçek İslam'ı yani hurafelerden, bidatlerden uzak Kur'an-ı Kerim'e ve sahih sünnetten ayrılmadan hayatını tanzim edebilse her iki...
Huzur İslamda!
Eskiden sık sık rastlardık, araçların arkasında 'Huzur İslam'da” yazardı. Ne kadar doğru bir söz İslam'ın hakkını verebilsek… Bize hayat vereni, nefes vereni, ellerimizi, kollarımızı, ayaklarımızı, organlarımızı bilabedel...
Sevgide Aşırıya Kaçmak
Hz.Adem'in çocukları çoğaldı, hepsi Adem'in tevhidi inancı üzerinde tek bir ümmet olarak yaşadılar. Bir müddet sonra şeytan bunu kıskandı: Adem ve zürriyyetitevhid inancı sayesinde cennete girecekler ben ve zürriyetim de cehenneme...
Kulluğun Çeşitleri
Bugünkü yazımızda kulluğun çeşitlerini ele alacağız. Dinden anladıklarımızdan yola çıkarak kulluğun 3 şekilde karşımıza çıktığını görebiliriz: 1-Kalp ve aklımızla Allah'a kulluk etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'de vepeygamberimizin...
Ahde Vefa (Sözünde Durmak)
İnananı inanmayanı, dervişi berduşu herkesin hasret kaldığı yüksek bir ahlaktır ‘ahde vefa'. Vefasız bir dünyada yaşamak havasız yaşamak kadar zordur. Aile bağları, toplum ilişkileri, ticari hayat, dostluk, akrabalık gibi maddi ve...
Ana Kaynaktan Uzaklaşmamak
Müstefid olduğumuz kaynak ne ise kendimize ve etrafımıza o cihette maslahat ve zarar sağlarız. Yazdığımız eserler, söylediğimiz her söz ve sözcükler, kağıt üzerine kaydedilen her cümle ve paragraflar ya lehimize ya da aleyhimize dünyada...
Nefisle Mücadele - 2
Nefsin tezkiyesi için verilen mücadele ve uğ¬raşın dört aşamalı olduğu kaynaklarımızda şöyle sıralanıyor: 1- Nefsin; Allah'ın dinini, hidayetini, tevhit inancını öğrenmesi hususunda eğitilmesi, ima¬nın ve onun zıddı olan şirkin...
Nefisle Mücadele - 1
Nefis, kişi ve zat anlamında olup, insanın maddi-manevi öz varlığını öz benliğini ve şahsiyetini oluşturan bir iç mayadan ibarettir. Bir çok tanımlar yapılmaktadır nefisle ilgili… Bunlardan biri de, Allah'tan gelen ruh ile topraktan...
Her Daim Teavün
Müslüman olmak, kayıtsız şartsız ve kesintisiz teslim olmak... Allah'a teslim olmak, peygambere teslim olmak... Ulül emre (İslam ile yöneten idarecilere) itaat etmek, ma'siyeti emretmedikleri sürece anne-babaya itaat etmek... Öyle kolay...
Sünnetten Uzaklaşanlar
Tarihte Hicri 2. Yüzyılda Haricilerle başlayan Sünnet'i inkar günümüzde de dini, heva ve heveslerine göre uyduran, Kur'an ayetlerini arzuladıkları gibi yorumlayan ve kimi ayetleri de çağdışı addedip lüzumsuz gören, hülasa islamın...
Allah İçin Sevmek - Uhuvvet
Bir kudsi hadiste; Allah teala buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirini sevenler var ya! Onlar için orada öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehitler bile onlara gıpta ederler." (Tirmizi) Sevmek; katıksız, katışıksız, sevmek... Allah...
Niyet - 2
Allah-u Teala'nın itibar ettiği, dil ile söylenen değil kalpte sabit olandır. Peygamber efendimiz (A.S.) ihlasla yapılan amelleri övmüş, gösteriş, çıkar, nam ve ün için yapılmış sağlam bir niyeti olmayan davranışları da yermiştir....
Niyet - 1
Niyet, kişinin Allah'ın emirlerine itaat, O'nun rızasını kazanmak için yaptığı ameli kalbinden geçirmesidir. Niyet, ibadet yapmayı kalbe getirmekten, hatırlamaktan maada, Allah-u Teala için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet,...
Sığınılacak Tek Liman
Müslüman'ın her koşulda sığındığı tek liman yaratıcısıdır. Ancak bir realite daha var ki, Allah'ı inkar edenler, isyan bayrağını dalgalandıranlar da, zor anlarında ve her şeyden ümit kestiği bir ortamda Allah Teala'ya...
Nereye Gidiyoruz? ( 2 )
"Nereye gidiyoruz?", sorusunun cevabını şöyle özetlemek mümkündür: Kabre doğru adım adım gidiyoruz. Her geçen gün cepten yiyoruz, yani sermayeden. Gün gelecek sermaye tükenecek. Omuzlardan musalla taşına ve Ahiret aleminin ilk menzili olan...
Nereye Gidiyoruz? ( 1 )
  Her insanın kendine sorması gereken üçüncü soru da 'nereye gidiyoruz?” sorusudur. Allah'ı tanımayan, ilahi öğretilerin talim ve terbiyesini görmeyen inançsızlar bu soruya şu cevabı veriyorlar: 'Anaların rahmi dışarı...
Neden Geldik - 1
Geçen haftaki yazımızda belirttiğimiz gibi, herkesin kendine sorması ve doğru bir şekilde cevaplaması gereken 3 sorudan ikincisi: 'Bu dünyaya neden geldik? ” sorusu idi. Bu soru da bir evvel ki: "Nereden geldik?" sorusu kadar önemlidir. Çünkü...
Nereden Geldik ...
Yeryüzündeki bütün varlıkların kendilerine münhasır özellikleri ve bu özelliklere bağlı mükellef oldukları görevleri vardır. Güneşin ısı ve ışık kaynağı olmasının, ona kainatı ısıtma ve aydınlatma görevini getirmesi örneğinde...
Allah'a Koşmaktır "Kurban"
Kelime olarak, Arapça "ḳrb" kökünden gelen "Kurban" yakın olma, yaklaşma, hediye verme, adak sunma anlamındadır. Dini literatürde ise, belirli şartları taşıyan bir hayvanı Allah'a yakınlık amacını taşıyarak ibadet niyetiyle usulüne...
Hayatın Anahtarı "Tevhid" ( 2 )
Buhari ve Müslim'in tespit ettikleri bir haberde Allah Resulü bir gün Muaz'a (r.a.) hitaben:                                            ...
Allah'a Teşekkür Edebilmek
Allah-u Teala bir Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak ki biz insanoğlunu en mükemmel şekilde yarattık" (Tin Suresi, Ayet 4) Bu mükemmelliğin en bariz belirtisi bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetleridir. Sayısız diyorum,...
Allah'ın En Güzel Emaneti Çocuklarımız
İslam fıtratı üzerine doğan her çocuğun kalbi, üzerinde hiçbir şeyin nakşedilmediği, resmedilmediği  bir mücevherdir. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa gibidir taşıdığı yürek. Taşıdığı kalbe neyi nakşederseniz ona müsaittir. Kapıları...
Allah İnancı Bir Zaruriyettir
Ruh ve bedenden oluşan insan, fiziki yapısıyla yeme, içme ve sair bir takım ihtiyaçlara fıtri olarak bağlı olduğu, onlarsız maddi hayatı sona erdiği gibi ruhi yapısıyla da bir takım manevi değerlere yine fıtri olarak inanma ihtiyacı duymaktadır....
İslam Düşmanlarını Dost Edinmek
'Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah ile onun hiçbir işi yoktur..." (Ali İmran Suresi, Ayet 28) Ayetteki  "veli" kelimesi, Mevla kelimesinin de kökü olan yönetici, sahip, dost, yardımda ve...

banner202

banner199