Hulusi Alptekin
Hulusi Alptekin
Yazarın Makaleleri
Hayatın Anahtarı "Tevhid" ( 2 )
Buhari ve Müslim'in tespit ettikleri bir haberde Allah Resulü bir gün Muaz'a (r.a.) hitaben:                                            ...
Allah'a Teşekkür Edebilmek
Allah-u Teala bir Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak ki biz insanoğlunu en mükemmel şekilde yarattık" (Tin Suresi, Ayet 4) Bu mükemmelliğin en bariz belirtisi bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetleridir. Sayısız diyorum,...
Allah'ın En Güzel Emaneti Çocuklarımız
İslam fıtratı üzerine doğan her çocuğun kalbi, üzerinde hiçbir şeyin nakşedilmediği, resmedilmediği  bir mücevherdir. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa gibidir taşıdığı yürek. Taşıdığı kalbe neyi nakşederseniz ona müsaittir. Kapıları...
Allah İnancı Bir Zaruriyettir
Ruh ve bedenden oluşan insan, fiziki yapısıyla yeme, içme ve sair bir takım ihtiyaçlara fıtri olarak bağlı olduğu, onlarsız maddi hayatı sona erdiği gibi ruhi yapısıyla da bir takım manevi değerlere yine fıtri olarak inanma ihtiyacı duymaktadır....
İslam Düşmanlarını Dost Edinmek
'Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah ile onun hiçbir işi yoktur..." (Ali İmran Suresi, Ayet 28) Ayetteki  "veli" kelimesi, Mevla kelimesinin de kökü olan yönetici, sahip, dost, yardımda ve...
Müslüman Kalmayı Başarmak
Müslüman olmak, kayıtsız şartsız ve kesintisiz teslim olmak... Allah'a teslim olmak, peygambere teslim olmak... Ulül emre (İslam ile yöneten idarecilere) itaat etmek, ma'siyeti emretmedikleri sürece anne-babaya itaat etmek... Öyle kolay...