Doç. Dr. Hakan Balıbey
Doç. Dr. Hakan Balıbey
Yazarın Makaleleri
Bipolar Bozukluk ( İki Uçlu Bozukluk)
İki uçlu bozukluk (bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif hastalık) iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır....
Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dikkati toplamada güçlük, aşırı hareketlilik ve davranışlar üzerinde kontrol güçlüğü, dürtüsellik, impulsivite belirtileri ile karakterize çocukluk başlangıçlı bir psikiyatrik bozukluktur...
Depresyonun Normal Yastan Ne Farkı Vardır?
Yasta üzüntü, ağıt, değişkenlik gösteren anksiyete, kötü rüyalar ve buna bağlı uyku sorunları, uykusuzluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve normal etkinliklere karşı ilgi azlığı gibi depresyonda da izlenebilen belirtiler bulunur. Normal yasta...
Depresyonda Cinsiyet Farklılığı Nasıl Açıklanabilir?
Kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat fazla olması erkeklerin belirtilerini, alkol kullanımı, değişik eyleme vurum davranışları şeklinde ifade etmesi, kadınların bu olanakları kullanamamaları, aynı stres etkeni karşısında daha yoğun...
Depresyon
Klinik depresyonun temel niteliği en az iki hafta süreyle hoş olmayan çökkün duygudurumu, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlıktır. Olgular derin bir üzüntü yaşarlar. Gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak hep kötümser düşünürler....
Çoğul Kişilik Bozukluğu (Disosiyatif Kimlik Bozukluğu)
Yola çıkıyorum. Bir yere geliyorum, oraya nasıl geldiğimi bilemiyorum” 'Sanki içimde farklı farklı davranmama neden olan bir insan var” 'Bana komut veren, yaptıklarım ile ilgili yorum yapan sesler duyuyorum” 'Geçen sabah, koltukta...
Psikotik Bozukluklar
Psikotik Hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozan beyin hastalıklarını kapsar. Hemen herkesin bildiği "şizofreni", hastalığı bu grubun en önemli ve en sık rastlanan bozukluğudur. Psikoz belirtileri herkeste değişik şekillerde...
Panik Bozukluğu Sıklığı
Panik Bozukluğu, toplum içinde herhangi 100 kişinin yaklaşık 3-4'ü, bu hastalığı ya daha önce geçirmiştir ya da halen bu hastalığı yaşamaktadır. Her yaşta başlayabilmek ile birlikte en sık 20-35 yaşları arasında başlar. Kadınlarda,...
Panik Bozukluk
Görünürde hiçbir neden yokken ve birdenbire başlayan: çarpıntı, terleme, göğüste sıkışma ve nefes darlığı ile kişi 'kalp krizi' geçirdiğini ya da tansiyon yüksekliği nedeniyle beyin kanaması ve ‘felç geçirmekte olduğunu'...
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Ve Yeniden İşlemleme
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR); savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan örseleyici olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden...
Hipnoz Ve Merak Ettikleriniz
Hipnoz Nedir? Hipnoz, bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak, telkin ile oluşturulan özel bir bilinç hâlidir. Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara...
Travma ( deprem, kaza, terör, şiddet, tecavüz) ve Göz Hareketleri ile Tedavi (EMDR)
Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de travma ve ilişkili bozukluklar hızla artıyor. Ülkemiz gerek deprem kuşağında yer alması, gerek bölgesindeki savaş ve göçler, gerekse tırmanışta olan terör, şiddet, tecavüz ( kadına, çocuklara vb.)...

banner156

banner155